Vítejte ve společnosti THSL Pro,s.r.o.

Jsme česká společnost působící v oblasti elektroinstalací, bezpečnostních a komunikačních systémů, technických zařízení budov, informačních technologií, komplexních služeb v oblasti silnoproudých a slaboproudých systémů od prvotní konzultace a dodávky systémů až po jejich údržbu po celou dobu životnosti.

 

Služby

PŘEHLED SLUŽEB

Nabízíme Vám celkové řešení především v servisních, obchodních činnostech, opravách zařízení. Nabídky jsou vždy založeny na kombinaci zkušeností a znalostí v oblasti slaboproudých systémů. Pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a poskytujeme jejich komplexní řešení. Plánování zakázek je vždy řízeno v souladu a součinnosti s klientem, který tak má plnou kontrolu nad prováděním a cenou našich služeb po celou dobu realizace zakázky.

Klademe velký důraz na vysokou odbornost a kvalitu našich zaměstnanců, kteří poskytují klientům komplexní služby od poradenství, konzultace, návrhů řešení, implementaci až po vlastní dokončení zakázky a následné servisní zajištění a technickou podporu a jsou kvalifikovanými odborníky s praktickými zkušenostmi, které uplatňují v praxi.

 

MONTÁŽE SYSTÉMŮ

Komplexní řešení požadavků systémů na klíč (návrh, vlastní instalace a montáž, opravy, rekonstrukce a údržby)

- doporučení koncepce vybraných systémů a charakter provozu

- návrh konkrétní konfigurace systému, volba vhodných komponent a jejich umístění

- doporučení koncepce vybraných systémů a charakter provozu

- dodávka jednotlivých systémů a jejich montáž

- naprogramování systémů, revize zařízení, zaškolení obsluhy, předání systému uživateli

 

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

- Poradenství
- Řízení projektů
- Projekce
- Instalace a výstavba
- Testování a měření
- Údržba a servis

 

SERVISNÍ ČINNOSTI

- Dohled sítí
- Pravidelná měření
- Vyhodnocování provozu systémů
- Technická podpora
- Preventivní údržba
- Havarijní zásahy
- Vedení dokumentace

 

SERVIS OUTSOURCING PREVENTIVNÍCH ÚDRŽBOVÝCH ČINNOSTÍ

Jedním z důležitých nástrojů jak zvyšovat provozní spolehlivost jakéhokoliv systému je systematické vyhledávání těch jejich částí, které jsou zdroji poruch s cílem stanovovat příčiny těchto stavů a průběžně je odstraňovat. Proto je důležitým procesem i preventivní údržba systémů a sítí.

Nabízíme preventivní údržbové činnosti na zařízení:
- Příjem hlášení poruch
- Reakční doba již do 2 hodin
- Nepřetržitá pohotovost 24/7
- Vybavení výkonnou měřicí a výpočetní technikou
- Celorepubliková působnost
- Zkušenosti z výstavby
- Technické zázemí
- Preventivní údržba
- Okamžité havarijní servisní zásahy – HOT-LINE
- Organizace a koordinace výjezdu 
- Průběžné informování zákazníků o stavu odstranění poruchy
- Vedení dokumentace

Nabízené služby

ELEKTROINSTALACE NN

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A SPRÁVA BUDOV

KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

VYPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍ NABÍDKY NA ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ

VYSOKÁ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

GARANTOVANÉ REAKČNÍ DOBY SERVISU